Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met iQOUNT adviseurs & accountants (iQOUNT) en haar producten, diensten en activiteiten. Hoewel iQOUNT grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert iQOUNT niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. iQOUNT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.
iQOUNT streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. iQOUNT is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

iQOUNT is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van iQOUNT.

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met iQOUNT adviseurs & accountants te Harderwijk, (KVK nummer 32088810) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Chat 24/7 met onze
virtuele assistent