Kabinet Rutte

Waren we eindelijk een beetje gewend aan de huidige regelgeving, gaat deze als het aan het Kabinet Rutte ligt toch weer op de schop.

Een aantal belangrijke punten:

Proeftijd
De proeftijd mag in contracten voor onbepaalde tijd voor maar liefst 5 maanden worden opgenomen. En als u als werkgever een contract aangaat voor meer dan twee jaar dan is een proeftijd toegestaan van 3 maanden. Zo heeft u als werkgever langer de tijd om te kijken of een werknemer geschikt is en geeft u aan de andere kant toch een medewerker vastigheid. Dit zijn overigens de enige twee uitzonderingen, voor alle andere contracten die worden overeengekomen blijven de regels gelden van de huidige proeftijd.

Ketenregeling
Echter mogen we straks wel weer langere contracten aanbieden, als het aan het Kabinet Rutte ligt, dit doordat de termijn van de ketenregeling van 2 jaar naar 3 jaar gaat. Dit was in het verleden ook zo!

Zieke werknemers
Bent u een kleine ondernemer en heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan gaat u straks maar 1 jaar loon doorbetalen bij ziekte. Het tweede jaar wordt overgenomen door een collectieve regeling, waar de kleine werkgevers de premie van betalen.

Transitievergoeding
Werknemer heeft bij ontslag op initiatief van de werkgever meteen recht op een transitievergoeding en niet pas vanaf twee jaar. Daarentegen zal de hoogte van de vergoeding vanaf 10 contractjaren wel worden verlaagd. En mag een werkgever scholingskosten in mindering brengen. Ook wil het Kabinet Rutte een versoepeling bij ontslag in verband met ziekte.

Partnerverlof bij geboorte
Staat het partnerverlof nu nog op 2 dagen, per 1 januari 2019 wil het Kabinet Rutte dit wijzigingen in 5 dagen met loondoorbetaling. Ook zal de huidige regeling inzake adoptieverlof verruimd gaan worden van 2 weken naar 6 weken.

Bovenstaande punten zijn nog steeds voorstellen en nog niet aangenomen als wet! De termijn waarop dit zal gaan gebeuren is niet bekend.