Nieuwsbrief iQOUNT

Eigenrisico dragen WGA

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten en relaties of het zinvol is om wel of geen eigen risicodrager WGA te worden.

Weet u eigenlijk of het u financieel voordeel oplevert wanneer u overweegt om eigenrisico drager te worden, en welke gevolgen dit mogelijkerwijs voor u heeft op dit moment en in de toekomst?

Voor een goede vergelijking van de mogelijkheden is het belangrijk om niet alleen naar de premies en uitkeringen in het verleden te kijken, maar om ook inschattingen voor de toekomst te maken.

Toekomstige premie- en uitkeringslasten kunnen al op korte termijn drastisch afwijken van de huidige lasten. Afhankelijk van de omstandigheden kan het verwachte verschil in premie- en uitkeringslasten in sommige gevallen oplopen tot enkele tientallen procenten van de premieloonsom.

Met dit schrijven willen wij u nader informeren, zodat ook u een gemotiveerde beslissing kunt nemen.

Eigenrisicodrager kan financieel aantrekkelijk zijn voor:


Kleine werkgevers die geen langdurig ziekteverzuim binnen hun bedrijf hebben.

Wergevers die geen werknemers met een WGA uitkering (ziek na 1 januari 2004) in dienst hebben.

Werkgevers die veel vast personeel in dienst hebben.

Werkgevers met veel parttimers, lage salarissen en veel jonge werknemers.

Eigenrisicodrager worden is niet aantrekkelijk voor:


Voor werkgevers boven de € 730.000 is het bovenstaande niet aantrekkelijk, dit omdat een werkgever met geen verzuimrisico en/of werknemers met een WGA uitkering 0% betalen via het UWV. Hierdoor betaal je alleen de 0.07% voor de WAO. Dit weegt niet op tegen de 0.3% die je dan via een verzekeraar betaalt.

Voor werkgevers met langdurig zieken en/of werknemers met een WGA uitkering is eigenrisicodrager WGA niet aantrekkelijk, omdat die werkgevers de WGA uitkeringen zelf moeten gaan betalen, en dit niet via het eigenrisicodragerschap kan worden verzekerd.


Klik hier
voor de volledige nieuwsbrief.

Nadere informatie:

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp en wat dit voor u specifiek betekent, neemt u dan contact op met uw eigen relatiebeheerder binnen iQOUNT.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met: Dedi Jans
0341-740800 of per e-mail.Contact

Daltonstraat 22
3846 BX Harderwijk
Postbus 1160
3840 BD HARDERWIJK
tel. 0341-740800
fax. 0341-740801

- ©2010 iQOUNT.nl