Nieuwsbrief iQOUNT

4e editie 2011, oktober 2011

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang kunnen zijn.

Wil je meer informatie of wil je een ander onderwerp met ons bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn jou graag van dienst!

Wist je al dat je op onze website online aan onze helpdesk gratis vragen kunt stellen?

Het team van iQOUNT

'Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen' vervalt per 1 januari 2012

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.
Lees meer

Giftenaftrek in vennootschapsbelasting aantrekkelijker gemaakt

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt aantrekkelijker gemaakt. Zo vervalt de drempel van € 227. Verder wordt het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt, verhoogd van maximaal 10% van de winst naar maximaal 50%, waarbij het totaal aan aftrekbare giften per jaar niet meer mag bedragen dan € 100.000.
Lees meer

De Werkkostenregeling, per 1 januari 2014 een feit

Is uw organisatie op tijd klaar voor de WKR?

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingegaan. Hiermee zijn de vrijstellingen in de loonheffingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen komen te vervallen. Volgens de werkkostenregeling mag 1,4% van de loonsom onbelast blijven. In 2011, 2012 en 2013 geldt overgangsrecht en kunt u per jaar kiezen of u de nieuwe werkkostenregeling of de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen toepast.
Lees meer

Werknemer kan spaarloon in één keer opnemen

Werknemers kunnen vanaf
1 januari 2012 in één keer het spaarloon opnemen. klik hier


Gemiddeld per dag 1 op de 25 werknemers ziek

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland kwam in het tweede kwartaal van 2011 uit op 4,1 procent. In de horeca was met 2,5 procent het verzuim het laagst.
klik hier


Belastingplan 2012

Het kabinet heeft op Prinsjesdag zijn fiscale plannen voor het jaar 2012 bekend gemaakt. klik hier


Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Deze verklaring kan digitaal ingevuld worden op de site van de belastingdienst. klik hier


Contact

Daltonstraat 22
3846 BX Harderwijk
Postbus 1160
3840 BD HARDERWIJK
tel. 0341-740800
fax. 0341-740801

- ©2010 iQOUNT.nl