Werkkostenregeling 2018

Begin 2019 dient u als werkgever weer een volledige onderbouwing aan te leveren van de werkkostenregeling 2018. Deze onderbouwing is nodig voor een correcte loonaangifte van januari 2019, uiterlijk in te dienen op 28 februari 2019!

Om u hiermee te helpen, zullen wij voor 8 december a.s. contact met u opnemen en u van informatie voorzien.

Maar wat is ook alweer de werkkostenregeling?
Dit is een regeling waar alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers samen gebundeld zijn.
Deze soorten kosten vallen in verschillende categorieën, waarvan het forfait het gedeelte is waar u als werkgever de vrije keuze in heeft.

De hoogte van het forfait, ook wel de vrije ruimte genoemd, is 1,2% van de totale fiscale loonsom.

Daarbij dient u wel alert te zijn dat u niet over deze 1,2% heen gaat. Gaat u namelijk over de vrije ruimte heen, dan dient u 80-% eindheffing te betalen.

De zogenoemde gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en intermediaire kosten gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Tip!
Mocht u geen, of te weinig vrije ruimte meer over hebben en toch iets willen geven met Kerst denk dan aan een presentje van maximaal € 25, - incl. BTW. Dit valt namelijk onder de gerichte vrijstellingen en wordt gezien als geen loon. Tevens kunt u de € 25,-  aanhouden voor andere gelegenheden welke als ‘normaal’  beschouwd worden bij bijv. Sinterklaas, Pasen, Valentijnsdag of de verjaardag van uw medewerker! Let op dit mag geen waardebon of geld zijn. Ook de bonus tot een max. van € 2.400,- per werknemer per jaar wordt nog steeds gehonoreerd bij de belastingdienst.

Chat 24/7 met onze
virtuele assistent